top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Skrášľovanie školskej záhrady

1. jún 2020

V tento deň sa opäť „obnovilo“ riadne vyučovanie na našej škole. Ani nosenie rúšok nebránilo našim žiakom pustiť sa do skrášľovania prostredia. Začali s presádzaním izbových kvetov v triedach, vysádzaním muškátov na školskom dvore, obnovením kvetinových záhonov, napájadiel pre spevavé vtáctvo.

Naši tretiaci sa nebáli práce, ktorá ich čakala v biozáhradke. Tu sa už na nás usmievajú krásne jahôdky a bylinky. Všetko je to z práce našich detí. Každý deň po 3. vyučovacej hodine hodine pracovali na obnovei sedacieho kútika v záhrade, namorili ho, pridali ďalšie klátiky. Sú to naši dobrí mladí hospodári. Za vynaloženú prácu si za pomoci pani učiteľky vybudovali vlastný záhradný bunker – samozrejme tretiacky.

Mladší žiaci, keďže svoj bunker nemajú, zabávajú sa pri stolnom tenise na školskom dvore, alebo si zlepšujú „kondičku“ na školskom ihrisku.

Opatrenia v tejto dobe „koronavírusu“ plne rešpektujeme, ale radosť detí zo spoločných aktivít nám nič nenaruší. V našej krásnej záhrade je nám všetkým super.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii školy

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!